Photos: $190 million house; gorgeous views; needs work